27 juni 2016

Een ochtend snuffelen bij A.A.S. Autoschade Van Gils

De groep 3 klas van de Marina Regina school vond het toch wel een beetje spannend toen ze binnenstapten bij het schadeherstelbedrijf A.A.S. Autoschade Van Gils. Na het welkomstwoord van Joey van Gils kregen zij samen met hun begeleiders (ouders) een kijkje in de keuken. Aan het eind van de rondleiding mochten ze zelf ook nog even aan de slag.

Kennis maken met techniek

Joey van Gils heeft deze dag samen met zijn vader bedacht: ‘We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd kennismaken met techniek. In de basis vormen kinderen dan al een beeld van beroepen waar zij op latere leeftijd voor kunnen kiezen. Schadeherstel is als vak minder zichtbaar voor mensen. We willen graag op deze manier laten zien wat we doen en hoe leuk het eigenlijk is!’

Ochtendprogramma

De ochtend was goed voorbereid en gevuld met verschillende activiteiten zodat de kinderen zich niet hoefden te vervelen. Allereerst werd de klas ontvangen met een welkomstwoordje en wat lekkers. Daarna werden er groepjes van vijf gemaakt zodat de herstellers iedereen wat meer kon betrekken bij de uitleg. Tijdens de rondleiding stond de receptie, de hefbrug, de spuiterij en het uitdeuken centraal. Buiten was een racebaan gemaakt zodat de kinderen tussen de activiteiten door eventjes konden pauzeren.

A.A.S. Autoschade Van Gils, snuffelochtend groep 3

Rondleiding

  • Receptie: hier kregen de groepjes uitleg over het uitrekenen van schades en leerden zij de verschillende auto-onderdelen kennen aan de hand van een kleurplaat.
  • Hefbrug: de kinderen kregen op veilige afstand van de hefbrug uitleg over de brug en het gereedschap. Vervolgens mochten ze om de beurt een auto omhoog of omlaag laten gaan.
  • Spuiterij: in de spuiterij werd uitleg gegeven over de spuitcabine en de mengkamer. Hier mocht ieder kind kiezen in welke kleur hij of zij de modelauto wilde spuiten. Als verrassing mochten zij samen met een professionele spuiter zelf een poging wagen. Donny van Gils zorgde ervoor dat de kinderen werden voorzien van een spuitoveral, handschoenen en masker.
  • Uitdeuken: bij dit onderdeel mochten de groepjes gelijk zelf aan de slag. Op een oud plaatwerkdeel mochten zij een deuk slaan. Hersteller Nico van Gils demonstreerde vervolgens hoe je de deuk er weer uithaalt.

Diploma

Na de rondleiding kreeg ieder kind trots een diploma en zakje snoep mee. Joey is erg blij met het verloop van de ochtend: ‘Het was leuk om op een andere manier door je bedrijf te gaan en te zien dat het programma door de school, de kinderen en de ouders erg werd gewaardeerd. Daar doen we het voor. Naderhand hebben we van andere ouders ook positieve reacties gehad omdat hun kinderen enthousiast thuis hadden verteld over de rondleiding’. Ook over een herhaling is hij erg positief: ‘We vinden het belangrijk om iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Techniek wordt steeds belangrijker. We willen dit aan kinderen meegeven op een speelse manier. Omdat de ochtend een groot succes was, gaan we dit in de toekomst zeker herhalen!’.

OVERZICHT

Locatie