26 januari 2017

A.A.S. Dubbeldam Schade kijkt terug op geslaagde OnderwijsRoute 2017

A.A.S. Dubbeldam Schade Dordrecht heeft op 26 januari 2017 meegedaan aan de OnderwijsRoute van Dordrecht. In totaal namen er 335 leerlingen van verschillende VMBO scholen in Dordrecht deel aan de bedrijfsbezoeken en A.A.S. Dubbeldam Schade heeft 20 leerlingen van het Wellantcollege vmbo Dordrecht, het Insula College Koningstraat en het ISK Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht mogen ontvangen.

 Rondleiding bedrijf

Het welkomstwoord werd verzorgd door HR manager Ancella Munters, waarna de leerlingen een rondleiding kregen van vestigingsmanager Wout Henderson. Het enthousiasme waarmee de jongeren de rondleiding volgden en deelnamen aan de diverse activiteiten heeft Dubbeldam positief gestemd.

Workshops

De jongeren schroomden zich niet om vragen te stellen en actief deel te nemen aan de ‘spuit en uitdeuk workshops’. De algehele sfeer was goed en ook de afsluiting in de ‘crash simulator’, waarbij de impact van een botsing met 20 kilometer per uur nagebootst wordt, viel goed in de smaak bij de leerlingen.

Leerzame ervaring

Iedereen ging naar huis met een presentje en een hoop kennis rijker. A.A.S. Dubbeldam Schade hoopt dan ook dat het een leerzame ervaring is geweest en dat het merendeel van de leerlingen een positief beeld heeft gevormd van de schadeherstelbranche.

Shaun Roubos

 

OVERZICHT