7 maart 2018

Dubbeldam neemt poedercoating Avres over; zij detacheren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Dubbeldam Groep in Schelluinen en Avres werken al jaren naar tevredenheid met elkaar samen. Die samenwerking wordt nu verder uitgebreid: Dubbeldam neemt de afdeling poedercoating van Avres over. Op dinsdag 6 maart ondertekenden Dianne Netten, commercieel directeur Dubbeldam, en Elisabeth van Leeuwen, plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur Avres, hiervoor de samenwerkingsovereenkomst.

Avres detacheert medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Dubbeldam, die de dagelijkseleiding overneemt. Jobcoaches van Avres blijven de gedetacheerde medewerkers begeleiden op der werkvloer. Dianne Netten: “Deze constructie biedt Dubbeldam de kans om binnen de bestaande omgeving ervaring op te doen met een eigen poedercoat-bedrijfsonderdeel en een businesscase te bouwen. Een businesscase waarbij ook in de toekomst ruimte is voor werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

 

 

Elisabeth van Leeuwen vult aan dat Avres blij is met de vergaande samenwerking en hiermee wederom een mooie stap zet in de ontwikkeling naar andere samenwerkingsverbanden met ondernemers. “Dat past uitstekend in de visie van Avres, waarin de organisatie in toenemende mate afstand doet van productiedoelstellingen en zich focust op het ontwikkelen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De ondernemer onderneemt. Avres begeleidt.”

OVERZICHT