20 augustus 2018

De scholen zijn weer begonnen! A.A.S. steunt oproep van partner Veilig Verkeer Nederland

De scholen zijn weer begonnen! De bekende spandoeken hangen op talloze gevels door het hele land. De campagne, die aan het begin van ieder nieuw schooljaar start, is inmiddels een bekend fenomeen en bedoeld om (vooral) automobilisten eraan te herinneren dat zij voorzichtig rijden en opletten in de buurt van scholen en de schoolroutes.

 

Oefenen

De ouders van schoolgaande kinderen kunnen een aanzienlijk steentje bijdragen aan de kernboodschap van deze campagne – hoe komen kinderen de eerste tijd zonder ongelukken door – door de auto in de eerste week te laten staan en hun kind met de fiets of te voet naar school te brengen. Kinderen leren zo op een veilige en rustige manier de schoolroute en nieuwe situatie kennen. Nog beter is het om van te voren de route al eens samen met het kind verkend te hebben.

 

 

De scholen zijn weer begonnen

 

Ook de scholen in Den Haag zijn weer begonnen

Onze flagshipstore in Den Haag, A.A.S. Forepark, ondersteunt deze campagne natuurlijk ook! Zij laten dit zien door een spandoek op te hangen om zo voorbijgangers erop te attenderen dat de vakantie voorbij is en dat het gedaan is met de relatieve rust op de weg. Schoolgaande kinderen nemen weer deel aan het verkeer en zij zijn zich vaak niet bewust van wat er om hen heen gebeurt. Onbekommerd en soms een beetje overmoedig fietsen ze voorbij, al dan niet onder groepsdruk die op die leeftijd vaak ervaren wordt. Als we hier wat vaker bij stil zouden staan dan komen we al een heel eind!

A.A.S. & Veilig Verkeer Nederland

A.A.S. is al een aantal jaren partner van Veilig Verkeer Nederland. In 2010 hebben we de krachten voor het eerst gebundeld bij de campagne Laat je niet afleiden, over veilig bellen in het verkeer. Niet lang daarna hebben we onze boodschap neergelegd in het boekje Voorkomen is beter dan repareren. Dit boekje met tips over veiliger autorijden hebben we samen met Veilig Verkeer Nederland gemaakt. Samen met VVN doen we ook de zogeheten veiligheidsdagen, die we bij onze herstellers organiseren. Op zulke dagen maakt het publiek kennis met zaken als slipcursussen en kantelsimulatoren. A.A.S. staat volledig achter de doelstelling van Veilig Verkeer Nederland: het bereiken van een zo groot mogelijke veiligheid voor alle weggebruikers.

 

De scholen zijn weer begonnen

 

Voorkomen is beter dan repareren

Dit klinkt misschien een beetje tegenstrijdig om te zeggen als commercieel schadeherstelbedrijf. Maar het behandelen van zoveel mogelijk schadegevallen is niet onze visie. Net als de energiebedrijven – die evenmin oproepen om de kachel extra hoog op te stoken – willen wij juist onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
En zeker als het gaat om veiligheid in het verkeer. Het voorkomen van schade en het bevorderen van de veiligheid op de weg zijn daarvoor te belangrijk.

Veilig Verkeer Nederland: www.vvn.nl

OVERZICHT